Cookie policy

Privacyverklaring

​Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan heeft Vital Living deze privacy verklaring opgesteld.

Contactgegevens Vital Living vof
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Nicky Beentjes
Schouwtjeslaan 98
2012 KK  Haarlem
06 – 5320 5588 / nicky@vital-living.nl
vital-living.nl
5elementenkoken.nl
nickybeentjes.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens zodat we de dienst kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens verkrijgen via derden

Overzicht persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Bedrijfsnaam
KvK nummer
BTW nummer

Waarom verzamelt Vital Living persoonsgegevens?

Doeleinden
Voor het uitvoeren en leveren van onze dienstverlening
Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek via de website of op andere wijze
Registreren voor een nieuwsbrief
Versturen van aanbiedingen
Informeren wijzigingen diensten en producten
Om goederen of diensten bij je af te leveren
Afhandelen van je betaling
Aanmaken van een account
Bijhouden van statistieken
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
Voeren van rechtszaken

Vital Living verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is zoals het indienen van de belastingaangifte.

Gegevens die online worden gepubliceerd
Bijvoorbeeld bij reviews, commentaar op blogartikelen

Voornaam
Plaatsnaam
Website
Profielfoto

Deze gegevens kunnen ook anoniem gemaakt worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vital Living neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Vital Living gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Autoresponders

Aan de hand van gedrag kan Vital Living bepaalde e-mails sturen. Als je een eerdere e-mail niet geopend hebt kun je een opvolgmail verwachten.Je kunt je altijd uitschrijven voor mailings. Dit kan via de ‘unsubscribe link’ onderaan de mail. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails zijn je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Voor het sturen van enquêtes maakt Vital Living gebruik van Surveymonkey
Meer over het privacybeleid van Surveymonkey vind je met deze link:
httpss://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/SurveyMonkey-Data-Transfers-and-EU-Laws?bc=Your_Data

Voor mailings maakt Vital Living gebruik van Aweber.
De servers van Aweber zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de VS. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Aweber vind je met deze link: httpss://www.aweber.com/privacy.htm

Hoe lang bewaart Vital Living je persoonsgegevens
Vital Living bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Emailadres en voornaam in de mailinglijst
Bewaartermijn: zo lang je je niet uitschrijft van de emaillijst
Na uitschrijving van de emaillijst zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
Reden: versturen van emails

Emailadres en voornaam in reacties / comments op de website
Bewaartermijn: zo lang de reactie zichtbaar is op de website
Reden: om spam te kunnen herkennen en/of voorkomen

Factuur- en boekhoudgegevens en CRM systeem
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar
Reden: Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting worden de gegevens door ons verwijderd
Bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vital Living zal nooit jouw gegevens aan derden verkopen en verstrekt alleen gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Vital Living gebruikt voor haar websites alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Social Media buttons
We maken het je graag zo gemakkelijk mogelijk om berichten van de website te delen. Dit kan door middel social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
​Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nicky@vital-living.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vital Living zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vital Living wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vital Living neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicky@vital-living.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
Laatste wijziging ​januari 2020